شیر پنیرسازی

 • ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
 • 508
نمره 0.00 از 0 رای
0 0

                      شیر پنیرسازی                         

استاندارد کردن چربی    

 • نسبت چربی به SNF(کازیین)

پاستوریزاسیون

 • 70-72 درجه سانتی گراد به مدت 20-15 ثانیه (همیشه به کار نمی رود)
 • خنک کردن تا حدود 30 درجه سانتی گراد= دمای مناسب مایه زنی

عملیات انتخابی

استفاده از روش های مکانیکی برای کاهش بار میکروبی در شیر پنیر سازی

 • باکتوفوگاسیون
 • میکروفیلتراسیون

                     

                  از شیر تا پنیر

در وت پنیرسازی

 • آماده کردن شیر پنیر سازی

افزودنی ها

 • کلرید کلسیم
 • نیترات پتاسیم(اگر به وسیله قانون منع نشده باشد)
 • استارتر باکتریایی،انواع مناسب بر حسب نوع پنیر
 • مایه پنیر به عنوان عامل انعقاد

      لخته

 • برش دادن (حبه سازی)
 • حذف مقداری از آب پنیر
 • افزودن آب
 • حرارت دادن،شستشو با آب گرم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با توجه به نوع پنیر
 • جمع آوری لخته برای فشردن اولیه یا قالب گیری نهایی و فشردن لخته در صورت لزوم
 • نمک زدن

یا برای پنیر چدار

 • چداری کردن پس از آسیاب کردن، نمک زدن و فشردن لخته، ذخیره پنیرهای قالبی، فشرده و نمک زده در اتاق (رسانیدن) برای طی دوره رسیدن

  

                                                                       

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط

report

شیر مناسب برای پنیر سازی
منبع :