مواد لبنی

اسانس خامه كمپوس با عطر و طعم شيري شيرين

استابلایزر پنیر با قابلیت جایگزینی چربی تا ۵۰٪!

استابلايزر ماست بر پايه آنزيم ترانس گلوتاميناز